Skip to main content

6 trin – sådan udarbejder arbejdspladsen en sundhedsfremmeindsats

Udgivet af
d. 18. februar 2019

At udarbejde og implementere en sundhedsstrategi på arbejdspladsen kræver viljen til forandring. Forandringen vil være en proces der tager tid, men i sidste ende får alle gavn af det positive udfald.

Trin 1: Ledelsens involvering

En sundhedsindsats skal støttes op af ledelsen. Det er en god ide, hvis ledelsen laver et realitetstjek. Det vil sige, at ledelsen bør reflektere over, hvordan kulturen på arbejdspladsen er i dag og hvor den fremover kan nå hen. Endvidere skal der tages stilling til, om ledelsen er klar til at få sundhedsfremme på dagsordenen. Spørgsmål som hvad der allerede nu bliver gjort for medarbejdernes sundhed, hvad deres umiddelbare sundhedsstatus er, hvad der plejer at virke og hvad der ikke plejer at virke, samt hvad virksomhedens vision, mission og værdier er, bør der tages stilling til.

Trin 2: Involvering af medarbejdere

Ved at få medarbejderne med ind over processen øges deres medbestemmelse og engagement, som i sidste ende er afgørende for hvor godt der bliver taget imod et sundhedstilbud. Der skal både lyttes til deres holdning til hvad sundhed og trivsel generelt er og hvordan de ser sundhed i forhold til arbejdspladsen. Men det skal i høj grad også italesættes hvad sundhed betyder for den enkelte medarbejder. Det er oplagt at diskutere, hvad deres nuværende sundhedsvaner er, hvilke behov de har og hvilke ideer de har til sundhedsfremmende forandringer i virksomheden.

Trin 3: Strategisk handleplan

Efter det er blevet afklaret hvad både ledelsens samt medarbejdernes holdning er, skal ledelsen træffe en beslutning omkring hvordan projektet gribes an. Det vil sige, at ledelsen træffer et valg om, hvor ambitionsniveauet ligger, hvor meget det må koste samt hvordan det skal gribes an som fx med hjælp fra Health group mm.

Trin 4: Feedback fra medarbejderne

For igen at have medarbejderne med hele vejen i processen skal de præsenteres for målsætningen og overvejelserne omkring hvordan alle kan bidrage med at nå i mål. Her kan medarbejderne ytre eventuelle bekymringer omkring projektet og hvordan indsatsen har indflydelse på deres hverdag og hvordan den integreres i arbejdsdagen.

Trin 5: Implementering af sundhedsindsatsen

Efter tilbagemeldingerne fra medarbejderne er det blevet tid til at få implementeret indsatsen. Den endelige handleplan skal fastlægges – gerne i en gruppe bestående af ledelsen samt afdelingsrepræsentanter. Herunder fastlægges faktorer som mål, opgave- og ansvarsfordelinger, markedsføring af projektet, vedligeholdelse af projektet samt opfølgning.

Trin 6: Opfølgning

For at indsatsen ikke løber ud i sandet kræver det jævnlig evaluering. Her kan medarbejdernes motivation for deltagelse undersøges og indsatsens effekt holdes op imod målet. Det kan eksempelvis være at se på om sygefraværet er faldet eller om trivslen på arbejdspladsen er blevet bedre.

Af Josefine Huusom