Skip to main content

Vigtigheden bag unges trivsel i det første job

Udgivet af
d. 31. oktober 2022

I dagens Danmark er der blandt ungdommen opstået en form for præstationskultur. Mange stræber efter at få de bedste karakterer i skolen, være de bedste til fritidsaktiviteter, de bedste venner og opnå flest likes på de sociale medier. De unge mennesker i dag er vokset op med at være konstant online og ”på”, og det har en betydning for deres selvbillede.

Efter et årti i folkeskole samt årevis af afleveringer på videregående uddannelser skal vingerne foldes ud, og det perfekte job skal landes. Måske har man søgt i årevis, og måske opstår jobbet som en appelsin i turbanen. Uanfægtet hvordan jobbet opstår er det nu at man for alvor skal bevise hvordan den årelange skoletid har båret frugt.

Konkurrencekulturens virkning på den mentale sundhed

Den konstante konkurrence lægger et stort pres på de unges psykiske velbefindende, og det er derfor ekstra vigtigt at trivsel på arbejdspladsen er vægtet højt på det første job de lander. Det viser sig nemlig, at unge er ekstra sårbare på, at flere oplever mistrivsel, og at det derfor går ud over deres mentale sundhed.

Forskningen viser, at konkurrence og performancekulturen påvirker de unges mentale velbefindende, og øger risikoen for stress og angst på arbejdspladsen. Betydningen i at præstere og give et godt indtryk er ekstrem vigtigt for mange unge nyuddannet, og derfor er der allerede et pres fra start af. Ude hos virksomheder er det vigtigt, at man hjælper de unge nyuddannet på vej ved blandt andet at klargøre opgaver. Dertil er ros og anerkendelse også vigtige parameter der kan være med til at skabe eller øge trivsel for de unge nyansatte, hvilket også er med til at dyrke et godt psykisk arbejdsmiljø. Lav kontrol i arbejdet, store krav samt ingen social støtte er sammenhængende med forskellige mentale problemer. Disse udfordringer kan opstå hos flere virksomheder, og derfor er det væsentligt at forsøge at forebygge disse problemstillinger i forsøget på at opnå høj trivsel for unge nyuddannet ved deres første job.

Tegn på mistrivsel

Det er altså nødvendigt, at man i virksomheder er opmærksom på ansættelser, kultur i form af at ville præstere samt at have et godt arbejdsmiljø for at forebygge mistrivsel hos unge nyuddannet. Derudover er medbestemmelse og inddragelse en bærende faktor i at undgå mistrivsel. Første tegn på mistrivsel kan blandt andet være symptomer i form af søvnbesvær, føle sig stresset og angst. Dette er derfor tegn man bør være obs på, som kollega og generelt i virksomheden, så de unge nyuddannet får en god start på arbejdsmarkedet.

Er der tegn på mistrivsel på jeres arbejdsplads? Så bestil en APV igennem Healthgroup

Vi vil altid i samråd med jer, blive enige om en spørgeramme, så vi kan kortlægge arbejdsmiljøet på den bedst mulige måde. Dette er en vigtig proces. Vi leverer aldrig pakkeløsninger, men tilpasser os i stedet jeres behov, som er vores kerneopgave hos Health Group. Trivsel og produktivitet går hånd i hånd, derfor er det ekstremt vigtigt at have APV for øje i en hver virksomhed.

I en typisk APV indgår følgende:

  • Fysisk og psykisk arbejdsmiljø
  • Social kapital (tillid, retfærdighed og samarbejde)
  • Arbejdsulykker og risiko