Skip to main content

Sammensat sundhedsstrategi i Dan-Foam med effekt

Udgivet af
d. 25. marts 2013

Dan-Foam ApS består af en produktionsenhed og en kontorenhed. På fabrikken produceres Tempur produkter, primært madrasser og puder. De timelønnedes arbejde på fabrikken er stående, ensidigt og gentaget. Medarbejderne betjener maskiner der støber skumblokke og puder, producerer og håndterer færdige madrasser og sorterer, stempler, pakker og lægger betræk på puder. Dan-Foam har været i kraftig vækst pga. meget stor kundeefterspørgsel. Produktionen går stærkt og 59 % af medarbejderne oplever ofte eller altid at arbejdstempoet er højt gennem hele arbejdsdagen.

Formål

Formålet med projektet er at udvikle og tilbyde Dan-Foams medarbejdere målrettede motions- og sundhedsaktiviteter, der kan forebygge og afhjælpe generne ved fysisk belastende arbejde i produktionen og ved stillesiddende arbejde blandt funktionærerne (EGA).

Metode

Projektets metode bestod af integrerede aktiviteter på såvel individ, gruppe, ledelse og organisationsniveau (IGLO-modellen). Projektets aktiviteter bestod af sundhedstjek, udvikling af sundhedspolitik, workshops med lederne som forandringsagent, etablering af sundhedsteam med 8 sundhedsambassadører og uddannelse af dem, intelligent motion hvor den enkelte medarbejder har mulighed for at få udarbejdet personligt træningsprogram der er tilpasset deres behov, instruktørbistand i vores træningslokale, pausegymnastik med elastikker, sundhedsdag og evaluering samt natkursus til natarbejdere.

Resultater

Hver fjerde medarbejder har erfaret at smerterne i overkroppens bevægeapparat er aftaget eller helt ophørt. Således havde 24% i 2011 regelmæssige smerter i skulder, nakke og ryg, mens forekomsten er reduceret til 18 % i 2013 (25 % forbedring)

Forbedringer på fysiologiske parametre:

– 14% var i fedmezonen (BMI > 30) i 2013, jf. 20% i 2011
– 8 medarbejdere (ud af oprindeligt 19 rygere) er stoppet med at ryge
– 30% forhøjet total-kolesterol i 2013 jf. 48% i 2011
– 21%/27% har hhv. forhøjet systolisk og diastolisk blodtryk i 2013, jf. 34%/34% i 2011
– Gennemsnitlig forbedring i konditallet på 6%.
– 13% med 3 eller flere risikofaktorer i 2013, jf. 22% i 2011

Spørgeskemadata:

– Generel høj tilfredshed med jobbet i Dan-Foam
– Markant reduktion i stress (21% i 2013, jf. 38% i 2011)
– 70% er i 2013 i ”handlings- eller vedligeholdelsesfasen” i forhold til at optimere deres sundhed, jf. 48% i 2011