FOR ENGLISH VERSION

Formål

Formålet med sundhedsprofiler – med individuelt fokus, er at inspirere til at leve sundt og derigennem nedsætte risikoen for at få livsstilsrelaterede sygdomme som for eksempel type 2 diabetes og hjertekarsygdom.

Beskrivelse:

  1. Kostprofil – En generel sundhedsprofil, hvor der lægges særligt vægt på kost og vægttab. Der udleveres generelle kostplaner. Måling af blodprocent tilbydes.
  2. Motionsprofil – En generel sundhedsprofil, hvor omdrejningspunktet er motion. Du får tilbudt en maksimal konditionstest og der udleveres generelle motionsprogrammer.
  3. Seniorprofil – En generel sundhedsprofil med fokus på aldersrelaterede udfordringer med inaktivitet, søvn, kost mv. Du får tilbudt en styrketest og udleveret en brochure med gode råd.
  4. Nat-søvnprofil – En generel sundhedsprofil, hvor du kan få råd om gode søvnvaner.
  5. Sundhedsprofil – En generel sundhedsprofil, hvor screening og den motiverende samtale er i fokus.

Alle sundhedsprofiler indeholder:

1. Et særligt spørgeskema tilpasset profilen
2. En række fysiske målinger som giver et fingerpeg om din sundhedstilstand.
3. En individuel samtale

Ad. 1 Spørgeskema

Ved tilmelding til sundhedsprofilen, skal du udfylde et spørgeskema omkring livsstil og sundhed.

Ad. 2. De fysiske tests

Grundlæggende målinger: Højde, vægt, BMI, fedtprocent, livvidde, kondital, blodtryk, kolesterol (LDL, HDL, total), triglycerid, HbA1c (langtidsblodsukker), Hb (blodprocent), lungefunktionstest, styrkemåling, flexibilitets test og konditionstest.

Ad. 3. Individuel samtale, sundhedsscore og sundhedsmappe

Umiddelbart efter målingerne, er der en individuel samtale, hvor du sammen med konsulenten har mulighed for at få udarbejdet en personlig målsætning, som tager udgangspunkt i dine ønsker og behov. Resultaterne noteres i en sundhedsmappe, som indeholder bl.a. viden om de gennemførte målinger, motion, kost, stress og motivation.

Blodprøven

Til måling af blodparametre tages kun en såkaldt kapillærprøve fra et lille stik i fingeren og resultaterne fås umiddelbart efter.

Varighed

Sundhedsprofilerne tager typisk 60 minutter.

Kontrolmåling hos egen læge

Måles for høje eller lave værdier i forhold til officielle retningslinjer, henvises du til en kontrolmåling hos egen læge. Egen læge foretager yderligere prøver/målinger og varetager den evt. efterfølgende behandling. Enkelte medarbejdere vil opleve, at lægen måler lavere værdier end dem de har fået målt ved sundhedsprofilen, hvilket skyldes forskellige omstændigheder ved selve sundhedstesten samt forskelle i udstyr.

Udstyr

Apparatur til alle målinger er klinisk testet og godkendt medicinsk testudstyr og det mest præcise på markedet.

Datasikkerhed

Health Group følger de højeste standarder for datasikkerhed. DNV GL har auditeret Health Group i 2017 og udstedt et ”Verification Statement” som dokumenterer, at vi overholder Persondataloven, samt EU´s persondataforordning når den træder i kraft 25 maj 2018.

Forholdsregler

• Du bør ikke være mere fysisk aktiv end normalt, dagen før din sundhedsprofil
• Undgå at drikke alkohol dagen før din sundhedsprofil
• Sørg for at have drukket minimum ½ – 1 liter. væske i løbet af dagen og senest 1 time inden
• Du bør ikke ryge inden den sundhedsprofil
• Medbring evt. en t-shirt til konditesten. Medbring træningstøj hvis du skal have lavet maksimal konditionstest

Procedure

1. Du bedes ankomme 5 minutter før du skal testes. Sæt dig på den anviste stol indtil du bliver kaldt ind af konsulenten.
2. Der informeres først om sundhedsprofilen, hvorefter der prikkes et lille hul i fingeren, hvor der udtages ca. fire dråber blod (35 µl), til bestemmelse af blodværdier.
3. Dernæst måles blodtryk.
4. Herefter bliver du vejet, målt og din fedtprocent registreres. Fedtprocenten måles ved, at en svag strøm sendes gennem kroppen på dig (det kan ikke mærkes).
5. Derefter bliver dit kondital målt ved hjælp af en let anstrengende cykeltest (varighed 8 min.). (Evt. maksimal konditionstest ved motionsprofil)
6. Resultaterne noteres i din sundhedsmappe og de gennemgås herefter i fællesskab.

NB. Det er frivilligt at deltage, dine registreringer bliver ikke udleveret til tredjepart, og al information fra sundhedsprofilen bliver behandlet fortroligt.