Skip to main content

Hvordan en sundhedsprofil motiverer dine ansatte

Udgivet af
d. 27. september 2022

Der er mange fordele som følger med at få foretaget en sundhedsprofil af dine ansatte. Overordnet set får medarbejderne et overblik over, hvordan deres helbred ser ud, hvilket kan medvirke til at inspirere en sundere livsstil samt til at passe på deres helbred.

Fokus på en sund livsstil

Der kan være forskellige årsager, til hvorfor den enkelte medarbejder ønsker at sætte fokus på en sund livsstil. For nogen kan det handle om at forebygge livsstilssygdomme som type 2 diabetes eller hjerte karsygdomme, mens det for andre kan handle om at skabe mere overskud og energi til dagligdags aktiviteter eller til deres 3. levealder (pensionstilværelse). 

Det kan være svært at forholde sig til noget, hvis vi ikke har noget konkret at tage afsæt i. Derfor er det en god ide at sætte nogle reelle tal/målinger på helbredet, da det giver god mulighed for eksempelvis at vurdere hvorvidt du bør passe for højt kolesterol og evt. skære ned på rødt kød og sukker.

Det kan nemlig ikke ses på en persons vægt, eller udledes af hvor meget motion personen dyrker, og samtidig har det en stor betydning, da netop for højt kolesteroltal kan forbedres via kost- og motionsvaner. Står det værre til, er det muligt at sænke det med medicin. Forhøjet kolesterol kan både medføre en række sygdomme samt være skyld i en blodprop, og derfor er det vigtigt have kendskab til – jo før jo bedre. Kort sagt, så er kendskab en afgørende faktor for forandring. 

Hvorfor bør jeres virksomhed foretage en sundhedsprofil?

En sundhedsprofil kan være startskuddet til at fremme ansattes motivation til at passe på deres helbred. For at vedligeholde motivationen, er det dog en god ide at inddrage andre tiltag på arbejdspladsen. Når en virksomhed og ledelsen udviser interesse for deres ansattes helbred og indfører tiltag, der skal fremme sundere rutiner og valg, medvirker det til at motivere de ansatte. Det kan eksempelvis være at indføre pausetræning, frugtordning, fitness-/træningsaktiviteter (træningsrum og hold), ergonomisk gennemgang, og behandlingsordninger som fysioterapi eller relaxation treatment (afspænding). 

Alt dette er samlet set med til at skabe gode rammer for en sundere og mere aktiv arbejdsdag, som kan medføre, at medarbejderne tager de gode vaner med hjem og deler med familie og venner. Fællesskabet i “projekt sund medarbejder” har en afgørende betydning, også for at lykkedes med at skabe og opretholde nye og sunde rutiner.

At sætte fokus på en fælles sag på arbejdspladsen bidrager ikke blot til sundere medarbejdere – det kan medvirke til at øge trivslen og glæden ved at gå på arbejde og dermed til at skabe og styrke relationer. Alt dette bidrager samlet set til mere energi og overskud i hverdagen.

En sundhedsprofil er derfor ikke blot en rapport med en række tal og værdier. Den rækker langt ud over det, da det kan være grobund for øget sundhed – både fysisk og mentalt.