Skip to main content

Glade medarbejdere – glade arbejdspladser

Udgivet af
d. 14. juni 2023
Glade medarbejdere

Oplever medarbejdere arbejdsglæde, gør det en stor forskel på motivationen for at udføre arbejdet. Derfor er arbejdspladser med glade medarbejdere mere effektive og når længere end arbejdspladser, hvor der ikke opleves arbejdsglæde i lige så høj grad. Men hvordan øger man arbejdsglæden? Hvad kan du selv gøre for at øge din egen og dine kollegaers arbejdsglæde?

Samspil på tværs af kompetencer

Det er muligvis ikke de samme spidskompetencer, man har i samme team. Men det handler netop om at finde sine egne spidskompetencer for bedst muligt at kunne udnytte sit potentiale. Hvis vi alle kender til hinandens spidskompetencer, kan vi søge hjælp hos den rette og spille hinanden stærke. På den måde opstår der en harmoni i teamet, hvor alle bliver set af hinanden og kan bruge hinanden.

Udover at kende til hinandens kompetencer og have et godt sammenspil i teamet, øger det også arbejdsglæden, at have indflydelse. Det gælder både de små opgaver, man selv sidder med, samt beslutninger, der bliver taget højere oppe i hierarkiet.

Medbestemmelse og medindflydelse er vigtige faktorer, ledere eller andre beslutningstagere bør være opmærksomme på, så de kan tage beslutninger på et oplyst grundlag.

Anerkendelse og arbejdsglæde – to sider af samme sag

Anerkendelse er ligeledes en faktor, der er enormt vigtig, for at øge arbejdsglæden. Hvis man føler, at man bliver set og hørt og anerkendt, for det arbejde man gør, stiger motivationen. Det koster ikke noget, at vise anerkendelse. Så tøv ikke selv med at gå hen til din kollega for at vise interesse for hans eller hendes projekter eller ros for den energi, du har lagt mærke til, at vedkommende har lagt i en opgave. Der er intet der er mere demotiverende, end at lægge en masse tid og energi i en opgave, hvis man føler, at den er ligegyldig eller ikke bliver set af nogen.

Den medarbejder, der har stærke relationer til sine kollegaer og føler, at de forstår, hvad hans bidrag har gjort for løsningen af en opgave og anerkender hans arbejdsindsats, oplever en langt større arbejdsglæde end medarbejdere, som ikke bliver anerkendt.

Vi søger ting, der gør os glade. Så hvis ikke arbejdet gør os glad, er der større sandsynlighed for, at man holder udkig efter andre muligheder. Det vil sige, at det altså kræver, at arbejdspladser må sørge for et godt arbejdsmiljø med glade medarbejdere, for at holde på dem.

Læs også om arbejdspladsvurdering – også kendt som APV.