Sundhedsprofil

En sundhedsprofil forstærker den enkelte medarbejders motivation til at forbedre livsstil og sundhed. Tilbydes medarbejderne en sundhedsprofil, får de hver især individuel viden og rådgivning om deres helbredsmæssige status og I finder ud af, hvor virksomheden får mest ud af at sætte ind.

Hvad indeholder en sundhedsprofil?
1. Spørgeskema om sundhed, trivsel, og motivation
2. Fysiologiske målinger; Total kolesterol, HDL, LDL, triglycerid, blodsukker, professionel konditest mv.
3. Motiverende samtale
4. Opfølgning på personlig målsætning via opfølgende samtale og sundhedsportal

Processen
1. Vi sætter processen i gang med et inspirerende kick off-foredrag og intern markedsføring af initiativet i samråd med jer – fx med foredrag, e-mail og plakater
2. Medarbejderne tilmelder sig via jeres sundhedsportal og gennemgår et online sundhedsinterview
3. Den enkelte medarbejder får tegnet et detaljeret billede af sin egen sundhedstilstand gennem en lang række målinger
4. En erfaren universitetsuddannet sundhedscoach hjælper medarbejderen med at fortolke billedet, og inspirerer til at handle på baggrund af resultaterne
5. Medarbejderen får sine resultater og sin handlingsplan i en personlig sundhedsmappe
6. I får en detaljeret rapport over virksomhedens gennemsnitsresultater
7. Medarbejderen har adgang til en hotline til svar på opfølgende spørgsmål

Hvilken sundhedsprofil skal I vælge?
En sundhedsprofil varer fra 30 min op til 90 minutter pr. medarbejder, afhængigt af hvilken model I ønsker. Der er forskel på indhold, formål og strategi.

Hvordan kan I tilpasse jeres sundhedsprofil?
Vi kan i stor udstrækning tilpasse sundhedsprofilen til jeres virksomheds behov og ønsker, alt efter formålet. Hør mere om vores nye fokuserede sundhedsprofiler, som er tilpasset mange forskellige individuelle behov.

Hvad får I ud af at tilbyde personlige sundhedsprofiler til medarbejderne?
Vi har registreret og dokumenteret effekten af sundhedsprofiler gennem de sidste 10 år. Og vores eget datamateriale har entydigt vist, at sundhedsprofil med opfølgning er en af de bedste metoder til at skabe varige og signifikante resultater. Læs i øvrigt erfaringerne fra Novo Nordisk ude i højre side.

Hvordan forlænger I effekten af jeres personlige sundhedsprofil?
En række undersøgelser har vist, at opfølgning og supplerende aktiviteter er afgørende for at gøre forbedringerne i medarbejdernes livsstil permanente. Det er derfor en god ide allerede fra starten at tænke opfølgning ind i sundhedsprogrammet.

Kontakt os for yderligere information

”Vi kan se, at vores medarbejdere nu har færre risikofaktorer, der kan give helbredsproblemer senere i livet,”

http://healthgroup.dk/novo-nordisk-har-succes-med-sundhedsprogram/

Jesper Rud Kirkegaard, projektleder NovoHealthNovo Nordisk A/S

Natarbejdere?

Læs mere om vores lovpligtige helbredskontroller af natarbejdere

21134
Antal målinger i 2018
Call Now ButtonRing til os