Få udarbejdet en sundhedsprofil på arbejdspladsen

En sundhedsprofil af medarbejderne forstærker den enkelte medarbejders motivation til at forbedre livsstil og sundhed. Medarbejderen får viden og rådgivning om sin helbredsmæssige status og I finder ud af, hvor virksomheden får mest ud af at sætte ind.

Sundhedstjek – en investering i arbejdsmiljøet

Hos Health Group har vi et stort fokus på at forbedre livsstilen og sundheden hos medarbejderne. Det er nemlig vores målsætning at skabe interesse for og motivation til at fremme og bevare sundheden – både nu og på sigt. Et sundhedstjek er med andre ord en investering i arbejdsmiljøet – og dermed i din virksomhed.


haand-100×100-cirkel

Tilpasset medarbejderen

Sundhedstjekket tilpasses medarbejderens behov med et specialiseret fokus på enten kost, motion eller søvn
noter-100×100-cirkel

Spørgeskema

Online interview om trivsel, motivation og selvvurderet helbred
hastighed-100×100-cirkel

Fysiske målinger

Få detaljeret viden omkring kroppens generelle sundhedstilstand med bl.a. måling af kolesterol, blodsukker og blodtryk
stars-100×100-cirkel

Motiverende samtale

Empatisk og motiverende rådgivning af medarbejderen, med udgangspunkt i resultaterne fra sundhedsprofilerne
evighed-100×100-cirkel

Minimal administration

I får tilknyttet en projektleder der sørger for alt det administrative
graf-100×100-cirkel

Rapportering

Anonymiseret rapport over virksomhedens totale sundhedstilstand og sundhedsstrategisk rådgivning

Få svar på dine spørgsmål om en sundhedsprofil

Vores sundhedsprofil indeholder et sundhedstjek, der berører følgende:

 • Spørgeskema om sundhed, trivsel, og motivation
 • Fysiologiske målinger; Total kolesterol, HDL, LDL, triglycerid, blodsukker, professionel konditest mv.
 • Motiverende samtale med personlig målsætning
 • Opfølgning via samtale og sundhedsportal

Health Group sætter medarbejderen i centrum med fysioterapeuten i den ledende behandlerrolle. Processen for et sundhedstjek på virksomheden er opbygget således:

 1. Vi sætter processen i gang med invitationer og markedsføringsmateriale. Et evt. kickoff foredrag kan aftales fysisk eller online.
 2. Medarbejderne tilmelder sig via vores bookingportal og gennemgår et online spørgeskema.
 3. Medarbejderen får tegnet et detaljeret billede af sin sundhedstilstand gennem en lang række fysiske målinger.
 4. En erfaren sundhedsfaglig konsulent hjælper medarbejderen med at gennemgå de målte værdier, og inspirerer til at handle på baggrund af resultaterne.
 5. Medarbejderen får udleveret sine resultater og handlingsplan i en personlig sundhedsmappe.
 6. Virksomheden får en detaljeret anonymiseret rapport over gennemsnitsresultater.
 7. Medarbejderen har adgang til en hotline til svar på opfølgende spørgsmål.
 8. .På baggrund af sundhedstjekket får alle medarbejdere forslag til eventuelle livsstilsændringer samt individuelle faktorer, der på sigt kan føre til livsstilssygdomme.

Hos Health Group arbejder vi ud fra en filosofi om, at ingen opgave er for stor eller for lille. Det betyder, at vi uanset størrelsen på din arbejdsplads kan inspirere til fremadrettet træning og kostvejledning.

Vi tror nemlig på, at alle mennesker har potentiale til at udvikle sig.

Varigheden på en sundhedsprofil er 30 til 60 minutter pr. medarbejder, afhængigt af hvilken model I ønsker.

Vi kan i stor udstrækning tilpasse sundhedsprofilen til jeres virksomheds behov og ønsker, alt efter formålet. Hør mere om vores specialiserede sundhedsprofiler, som er tilpasset mange forskellige individuelle behov.

Mange typiske livsstilssygdomme kan forebygges, hvis man i tide tager hånd om sundhedsrisici – om det er for højt blodtryk, blodsukker eller kolesterol eller stress. Men det er vigtigt at være et skridt foran.

Og det kan du komme med et sundhedstjek af medarbejderne fra Health Group. Vi er en højt specialiseret analyse- og konsulentvirksomhed med fuldt fokus på sundhedsfremme og forbedret arbejdsmiljø på danske arbejdspladser.

Vi har registreret og dokumenteret effekten af sundhedsprofiler gennem de sidste 10 år. Vores datamateriale har entydigt vist, at en sundhedsprofil med opfølgning er en af de bedste metoder til at skabe varige og signifikante resultater. Derfor kan det være en rigtig god investering i jeres medarbejdere at tilbyde dem personlige sundhedsprofiler.

Vil I gerne investere endnu mere i arbejdsmiljøet på arbejdspladsen? For foretaget en arbejdspladsvurdering på blot 6 uger hos os. Læs mere om vores APV her.