Pausetræning, er som navnet hentyder til, træning der foregår som en aktiv pause på arbejdspladsen. Det kan afvikles som flere forskellige typer af træning. Fælles for træningen er, at det foregår i arbejdstiden og som oftest ikke varer mere end 10-15 minutter 2-3 gange ugentligt.

Health Groups instruktører står for instruktion af øvelser, udarbejdelse af nye og spændende programmer samt personlig feedback, dvs. medarbejderne bare skal deltage på den træning, der foregår nærmest egen arbejdsstation (gangarealer og køkkener).

Øvelsessammensætningen tilrettelægges med henblik på, at styrke de udsatte områder, som oftest er nakke, skulder og ryg og dermed forebygge eventuelle nedslidninger og skader på arbejdspladsen.

Denne relativt lille træningsindsats kan skabe betydelige forbedringer i hverdagen på flere måder; både i forhold til at mindske smerter og styrke muskulaturen, men fælles pausetræning giver også et socialt positivt afkast medarbejderne i mellem. Vi oplever at langt flere deltager i træningen, når det varetages af en instruktør.

Vi anvender ofte elastikker til pausetræningen, som vi vil medbringe. Se eksempler på øvelser i videoerne ude til højre.

Kontakt os for yderligere information

[minti_spacer]