Det er ofte kombinationen af et fysisk krævende job og en usund livsstil, der skubber mennesker ud af arbejdsmarkedet. Nedslidning kan i stort omfang forebygges, men der er behov for fysisk efteruddannelse i form af fysisk træning også i arbejdstiden. Så de personer, der har fysisk krævende job, sikres en så god kondition og styrke, at de kan varetage deres job uden udtrætning og tidlig nedslidning.

Paradoksalt nok kan nedslidningen også skyldes fysisk inaktivitet på arbejdspladsen, uanset livsstil i øvrigt. Nogen vil nok mene, at det er arbejdspladsen uvedkommende, om man motionerer eller ej. Men det er nu engang arbejdspladsens opgave at sikre, at medarbejderne ikke nedslides på jobbet.

Fysisk træning øger medarbejdernes cognitive niveau
Udover forebyggelse af nedslidning, kan motion i arbejdstiden være med til at øge koncentrationsevnen og evnen til at løse komplekse opgaver bedre, hvilket er særligt aktuelt i videnstunge virksomheder.

Health Group tilbyder en lang række effektive motionsprogrammer, træningsforløb og forebyggelsespakker til virksomheder, som ønsker at forebygge nedslidning, eller øge eller fastholde medarbejdernes cognitive niveau.

Kontakt os for yderligere information