Undgå smerter og gener på arbejdspladsen med en ergonomisk gennemgang

Ved en ergonomisk gennemgang sørger vi for, at de fysiske arbejdsvilkår er tilrettelagt på en måde, så medarbejdere har de bedste forudsætninger for ikke at få smerter og gener – og i værste konsekvens langvarige skader. Vores fysioterapeut kommer ud på jeres arbejdsplads, og gennemgår konkrete øvelser, indstiller arbejdsstationer og rådgiver om sunde arbejds- og livstilsvaner. Gennemgangen kan også foregå online, hvis det foretrækkes.


telefon-100×100-cirkel

Afklaring

Telefonmøde hvor ønsker, forventninger, samt logistik afklares
chat-100×100-cirkel

Besøg – enten fysisk eller online

Fysioterapeuten indstiller hver enkel medarbejders arbejdsstation så smerter og arbejdsskader forebygges. Det tager ca. 20-30 min.
motion2-100×100-cirkel

Øvelser

Der gennemgås simple øvelser med elastik, som kan være med til at forebygge gener i bevægeapparatet. Elastik samt program udleveres
haand-100×100-cirkel

Rådgivning

Medarbejderne modtager gode råd om forebyggelse, samt sunde arbejds- og livsstilsvaner
noter-100×100-cirkel

Rapport

Fysioterapeuten sender efterfølgende forslag til forbedringer af arbejdsmiljøet baseret på observationer og samtale med de ansatte
samtale-100×100-cirkel

Opfølgning

Der kan med fordel tilbydes ergonomiske gennemgange halvårligt, for at forebygge dårlige arbejdsstillinger

Med en ergonomisk gennemgang investerer du i dine medarbejderes trivsel, sundhed samt generel velvære på arbejdspladsen. Hver enkel medarbejders arbejdsplads gennemgås med henblik på vurdering af de ergonomiske forhold – herunder arbejdsstillinger og indretning af arbejdspladsen. Der rådgives, indstilles og justeres, så arbejdsstationen fremstår ergonomisk korrekt.

Desuden vejledes der i, at hver enkel medarbejder har et ansvar for selv, at undgå gener ved stillesiddende arbejde. Eksempelvis fysisk aktivitet, ændrede siddestillinger og sund kost.
Derfor er de ergonomiske forhold vigtige for din virksomhed:

  • Sikrer sunde og raske medarbejdere
  • Øger effektiviteten grundet bedre arbejdsstillinger
  • Skaber en arbejdskultur, hvor medarbejdere føler sig taget hånd om
  • Generelt øget trivsel blandt medarbejdere

Konsulenten er en autoriseret fysioterapeut eller ergoterapeut med speciale i arbejdsmiljø. Ønsker I en mere omfattende gennemgang med en tilknyttet træningsplan samt flere skadesforebyggende elementer, tilbyder vi kombinationsbehandlinger, hvor den ergonomiske gennemgang også er inkluderet.

Har din arbejdsplads brug for en vurdering af de fysiske og psykiske arbejdsmiljø? Læs mere om vores arbejdspladsvurdering her.