Proceskonsultation ifm. psykisk arbejdsmiljø

Health Group A/S tilrettelægger og gennemfører en bred vifte af aktiviteter og processer rettet mod et særligt behov, tema eller udfordring i virksomheder. Samarbejdet tager typisk afsæt i en indledende kortlægning (APV eller trivselsundersøgelse), hvor behovet for proces dokumenteres.
Herefter vil der typisk være et indledende møde med vores proceskonsulent, hvor opgaven og behovet for konsulentbistand undersøges og præciseres. Med afsæt i dette møde udarbejde et forslag til design og gennemførelse, som drøftes igennem og afstemmes, inden vi går videre i processen.
Styrkelse af virksomhedens trivsel er det overordnede tema for procesforløbene. Det gælder på både organisations-, ledelses-, team,- og individniveau.

Her er eksempler på temaer for konkrete procesforløb, som Health Group har faciliteret:

▪ Strategiudvikling; herunder værdiimplementering
▪ Kulturprocesser
▪ Fusionsprocesser
▪ Personalepolitiker
▪ Handlingsplaner i forbindelse med opsamling på APV eller trivselsundersøgelse
▪ Lederudvikling
▪ Teamudvikling
▪ Organisering af arbejdsprocesser med afsæt i LEAN

Health Group designer virksomhedstilrettede kurser med temaer som:

▪ Kommunikation og samarbejde
▪ Stress
▪ Trivsel
▪ Distanceledelse
▪ Lederens samtaler: Den svære samtale, konflikthåndtering

Vores overbevisning er, at når virksomheder arbejder med udviklingsprocesser, så åbner de op for vigtige og centrale forbedringspotentialer til styrkelse af kerneopgaven. Processerne skaber ledetråde til, hvordan man kan arbejde konstruktivt med at skabe ændringer i organisationen.
At arbejde med processer kan være omfattende, og der ligger derfor en stor udfordring i at kortlægge processernes kompleksitet. Vi anser det som helt centralt at ind tænke virksomhedens strategiske grundlag som et væsentligt element i design af et procesforløb.
Vores proceskonsulent arbejder professionelt med at skabe balance imellem vores kunders forretningsmæssige vækst og lederens- og medarbejdernes personlige udvikling. Vi tror på, at vi motiveres bedst ved at få medindflydelse på vores eget handlerum. Det betyder, at alle niveauer i virksomheden inddrages i udviklingsprocessen, så vidt det er muligt, for herved at sikre implementeringen af de løsninger, der aftales undervejs.
Refleksionen er afgørende for os, da læringen først bliver til erkendelse, når vi får mulighed for at fordybe os.

 

Kortlægning + Dialog = Proces

Video med udtalelser fra medarbejdereProces fra Birkerød Gymnasium
Call Now ButtonRing til os