Arbejdspladsvurdering (APV)

Sundhed og trivsel på arbejdspladsen  – gode og sunde vaner der varer ved

Arbejdspladsen er det sted, ud over vores hjem, hvor mange af os opholder os størstedelen af tiden i hverdagene, og hvor vi har mange vigtige sociale relationer. Derfor må vi ikke gå på kompromis med arbejdsmiljøet – Health Group står klar til at hjælpe din virksomhed godt på vej. 

Undersøgelser foretaget af Sundhedsstyrelsen viser, at virksomheder i høj grad føler et medansvar over for deres ansatte – både ift. adfærd og vaner. Derfor er arbejdspladsen en særlig velegnet arena for målrettede indsatser til at fremme sundheden. Dette er et udtryk for en ansvarlig virksomhedsstrategi, der både forebygger sygdomme og øger de ansattes trivsel og sundhedstilstand. 

Et arbejdsmiljø udgør tre overordnede – og væsentlige elementer: Det fysiske, sociale og psykiske. Alle tre aspekter er en del af det, at gå på arbejde. 

Et godt arbejdsmiljø har altså stor betydning for den enkelte medarbejder og kan forklares med en cirkulær model. Glade og motiverede medarbejder, giver effektive medarbejdere, som er grundstenen i enhver sund virksomhed. Derfor er det enormt vigtigt, at arbejdspladsen er et godt sted at være og at den enkelte medarbejder har det godt både socialt og professionelt. Vi vil hos Health Group sørge for at rammerne for et godt og sundt arbejdsmiljø bliver overholdt. Dette gøres ved hjælp af en arbejdspladsvurdering (APV undersøgelse).

Hvordan udføres en APV undersøgelse?

Der er mange væsentlige beslutninger som skal tages for at sikre en veludført APV proces. Vi varetager hele processen, og hjælper med at afdække jeres strategiske og lavpraktiske behov. Vi sørger altså for undersøgelsen og leverer en komplet rapport og handlingsplan:

 1. Afklaring af spørgeramme
 2. Kortlægning via spørgeramme
 3. Databehandling
 4. Rapport med anbefalinger og forslag til handlingsplan
 5. Præsentation af resultater
 6. Eventuel opfølgning. 

Arbejdspladsvurdering (APV) – hvordan sikrer virksomheden et sundt arbejdsmiljø?

Arbejdsmiljøet består af alle virksomhedens ansatte. Det handler om at skabe gode vaner der varer ved– og vigtigst af alt, at komme af med dem, vi ikke længere vil bære rundt på. 

Det er derfor enormt vigtigt at have arbejdsmiljøloven for øje. Arbejdsmiljøloven indeholder regler og krav til arbejdsmiljøet. Disse krav og regler skal, kort fortalt, overholdes af virksomheder såvel som byggepladser. Virksomheden sikrer derfor et godt og sundt arbejdsmiljø gennem krav fra arbejdsmiljøloven,

Alle virksomheder har pligt til at foretage en skriftlig Arbejdspladsvurdering (APV) mindst hvert tredje år. Formålet med en APV er at sikre, at virksomhedens sikkerheds- og sundhedsarbejde omfatter alle væsentlige arbejdsmiljøproblemer, og at virksomheden arbejder systematisk og løbende med at løse problemerne.

Den nuværende arbejdsmiljølov blev vedtaget i 2019. Målet med arbejdsmiljøloven er at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Det er altid virksomhedens eget ansvar at kende til arbejdsmiljøloven.  

For at få jer sikkert i mål og I får det ønskede resultat, vægter vi disse seks kritiske succesfaktorer højt: 

 • Udvikling og tilpasning af spørgerammen
 • Afklaring af behov for afrapportering
 • Validering og opsætning af online survey-løsning
 • Afrapportering og branchespecifikt benchmark
 • Fortrolig APV-rapport indeholdende trivselsscore, risikoprofil og økonomisk konsekvensbergning
 • Arbejde strategisk med det psykosociale arbejdsmiljø.
Kontakt os for at høre mere om en skræddersyet APV undersøgelse

Health Groups tilgang til den lovpligtige APV-undersøgelse

Vi vil altid i samråd med jer, blive enige om en spørgeramme, så vi kan kortlægge arbejdsmiljøet på den bedst mulige måde. Dette er en vigtig proces. Vi leverer aldrig pakkeløsninger, men tilpasser os i stedet jeres behov, som er vores kerneopgave hos Health Group. Trivsel og produktivitet går hånd i hånd, derfor er det ekstremt vigtigt at have APV for øje i en hver virksomhed. 

I en typisk APV indgår følgende:

 • Fysisk og psykisk arbejdsmiljø
 • Social kapital (tillid, retfærdighed og samarbejde)
 • Arbejdsulykker og risiko
 • Hjemmearbejde grundet den nuværende pandemi
Hvorfor kan vi som virksomhed ikke selv lave en arbejdspladsvurdering?

Det er ikke altid en fordel selv at være involveret i den virksomhed, man vurderer. Man kan være blind over for problematikker i arbejdsmiljøet, og det kan være svært for medarbejderne at give udtryk for deres oplevelser over for en fra virksomheden.

Ved at uddelegere opgaven til Health Group bliver en ellers kompliceret proces med lovkrav, metodeovervejelser, databehandling og prioritering gjort overskuelig. Vi kommer altid ud på jeres virksomhed og præsenterer resultatet i Arbejdsmiljøudvalget eller lign. På den måde sikrer vi, at I bliver hjulpet så godt i gang med den videre proces som muligt.

Benchmark ved vores arbejdspladsvurdering

Med Health Groups APV får I et benchmark med jeres specifikke branche. HG-benchmark , som er et gennemsnit af Health Groups tidligere undersøgelser gennem de foregående år. Herved får I et relevant sammenligningsgrundlag. HG-benchmark opdateres løbende, hvilket sikrer jer det bedste og mest aktuelle sammenligningsgrundlag.

APVSUND

Med en APVSUND kan virksomheden integrere arbejdsmiljøindsatsen med det sundhedsfremmende arbejde. Læs mere her.

Opfølgning på APV

Når man gennemfører en APV bør man man følge op på sine handlingsplaner. Health Group tilbyder forskellige opfølgningsmuligheder:

 • Deltagelse på Arbejdsmiljøudvalgsmøde. Health Group kan fungere som rådgiver og sparringspartner både i forbindelse med udarbejdelse af handlingsplaner samt som deltager på efterfølgende møder. Med Health Group som rådgiver sikres I, at handlingsplanerne ikke drukner i de øvrige daglige opgaver, men bliver fulgt til dørs
 • Afholdelse af Workshop/seminar. En APV kan kaste lys over mange forskellige problemer i arbejdsmiljøet. Nogle kan løses ved at skifte en lampe eller købe en ny stol. Men andre problemer kan være af mere kompleks karakter. Eksempelvis kan der vise sig problemer i det psykiske arbejdsmiljø, f.eks. i relation til ledelse eller samarbejde, som kræver handling. Her tilbyder vi at afholde workshops eller seminarer for de medarbejdergrupper, der måtte opleve problemerne. Som ekstern partner er vi neutrale og kan derfor bedre facilitere den proces, det er at arbejde med problemer af mere følsom eller tabubelagt karakter
 • Mange kunder er glade for opfølgning oftere end med de lovpligtige tre års mellemrum. Health Group tilbyder en APV light som opfølgning på handlingsplaner og som evaluering.
 • Kurser indenfor stress og trivsel

Kontakt os venligst hvis I har spørgsmål til en arbejdspladsvurdering, eller har lyst til at høre mere om, hvordan I kan sikre et sundt arbejdsmiljø for jeres medarbejdere. Vi kan kontaktes telefonisk på +45 70 20 16 26 eller skriftligt via vores mail eller kontaktformularen på siden her. 

Trivselsundersøgelse?

En kombineret APV og trivselsundersøgelse er en fortrukken løsning for mange virksomheder. Klik på billedet og læs mere om vores trivselsundersøgelse

Samarbejde

 • Godt sam-arbejde

FAKTA

Health Groups APV sikrer jer:

 • Hurtig, overskuelig proces fra start til slut
 • Klar identifikation af vigtigste indsatsområder
 • Forslag til prioritering på baggrund af kortlægningen
 • Høj grad af fortrolighed i svarene
 • Omfattende benchmark med jeres egen branche
 • Proceskonsulenter til implementering

Kontakt os for flere informationer

  Call Now ButtonRing til os