Arbejdspladsvurdering (APV)

Alle virksomheder har pligt til at foretage en skriftlig Arbejdspladsvurdering (APV) mindst hvert tredje år.
Formålet med en APV er at sikre, at virksomhedens sikkerheds- og sundhedsarbejde omfatter alle væsentlige
arbejdsmiljøproblemer, og at virksomheden arbejder systematisk og løbende med at løse problemerne.

Health Groups tilgang til den lovpligtige APV
I samråd med jer, bliver vi enige om en spørgeramme , så vi kan kortlægge arbejdsmiljøet præcist. Dette er en
vigtig proces. Vi leverer aldrig pakkeløsninger, men tilpasser os jeres behov. I en typisk APV indgår følgende:

 • Fysisk og psykisk arbejdsmiljø
 • Social kapital
 • Arbejdsulykker og risiko
 • Sygefravær og helbred

Hvorfor kan vi ikke bare selv lave en arbejdspladsvurdering?
Det er ikke altid en fordel selv at være involveret i den virksomhed, man vurderer. Man kan være blind over for problematikker i arbejdsmiljøet, og det kan være svært for medarbejderne at give udtryk for deres oplevelser over for en fra virksomheden. Ved at uddelegere opgaven til Health Group bliver en ellers kompliceret proces med lovkrav, metodeovervejelser, databehandling og prioritering gjort overskuelig. Vi kommer altid ud på jeres virksomhed og præsenterer resultatet i Arbejdsmiljøudvalget eller lign. På den måde sikrer vi, at I bliver hjulpet så godt i gang med den videre proces som muligt.

Benchmark
Med Health Groups APV får I et benchmark med jeres specifikke branche. HG-benchmark , som er et gennemsnit af Health Groups tidligere undersøgelser gennem de foregående år. Herved får I et relevant sammenligningsgrundlag. HG-benchmark opdateres løbende, hvilket sikrer jer det bedste og mest aktuelle sammenligningsgrundlag.

APVSUND
Med en APVSUND kan virksomheden integrere arbejdsmiljøindsatsen med det sundhedsfremmende arbejde. Læs mere her.

Opfølgning på APV
Når man gennemfører en APV bør man man følge op på sine handlingsplaner. Health Group tilbyder forskellige opfølgningsmuligheder:

 • Deltagelse på Arbejdsmiljøudvalgsmøde. Health Group kan fungere som rådgiver og sparringspartner både i forbindelse med udarbejdelse af handlingsplaner samt som deltager på efterfølgende møder. Med Health Group som rådgiver sikres I, at handlingsplanerne ikke drukner i de øvrige daglige opgaver, men bliver fulgt til dørs
 • Afholdelse af Workshop/seminar. En APV kan kaste lys over mange forskellige problemer i arbejdsmiljøet. Nogle kan løses ved at skifte en lampe eller købe en ny stol. Men andre problemer kan være af mere kompleks karakter. Eksempelvis kan der vise sig problemer i det psykiske arbejdsmiljø, f.eks. i relation til ledelse eller samarbejde, som kræver handling. Her tilbyder vi at afholde workshops eller seminarer for de medarbejdergrupper, der måtte opleve problemerne. Som ekstern partner er vi neutrale og kan derfor bedre facilitere den proces, det er at arbejde med problemer af mere følsom eller tabubelagt karakter
 • Mange kunder er glade for opfølgning oftere end med de lovpligtige tre års mellemrum. Health Group tilbyder en APV light som opfølgning på handlingsplaner og som evaluering.
 • Kurser indenfor stress og trivsel

Kontakt os for yderligere information

Trivselsundersøgelse?

En kombineret APV og trivselsundersøgelse er en fortrukken løsning for mange virksomheder. Klik på billedet og læs mere om vores trivselsundersøgelse

Samarbejde

 • Godt sam-arbejde

FAKTA

Health Groups APV sikrer jer:

 • Hurtig, overskuelig proces fra start til slut
 • Klar identifikation af vigtigste indsatsområder
 • Forslag til prioritering på baggrund af kortlægningen
 • Høj grad af fortrolighed i svarene
 • Omfattende benchmark med jeres egen branche
 • Proceskonsulenter til implementering
Call Now ButtonRing til os