Return On Investment

Der er bred enighed i de senere års videnskabelig litteratur om, at interventioner med sundhedsfremme og forebyggelse på arbejdspladsen yder et vigtigt bidrag til fremme og bevarelse af medarbejdernes sundhed. Interventionerne kan mindske de sundhedsmæssige risici, mindske forekomsten af sygdomme samt fremme bevidsthed om sund levevis (1).

I faglitteraturen er der også enighed om, at sundhedsfremme på arbejdspladsen betaler sig for virksomheder ved at reducere udgifter til lav produktivitet, mistrivsel og sygefravær. Faktisk er gevinsten ved at foretage en målrettet indsats mange gange det investerede beløb. Det kaldes Return On Investment eller bare ROI. Og er altså et udtryk for hvor mange gange det investerede beløb kommer igen. De nyeste undersøgelser viser at der er en ROI på 1:2,5 – 10 (2). Bruger en virksomhed 100.000 kr. på forebyggelse kan det forventes, at fortjenesten er min. 250.000 kr.

Forebyggelse er i det brede sundhedsbegreb initiativer som øger det fysiske aktivitetsniveau, reducerer forekomsten af fedme, rygning og højt alkoholindtag. Men, forebyggelse handler også om at øge trivsel, mindske stress og sikre gode, sunde og sikre arbejdsmiljøforhold. En sammentænkning af arbejdsmiljø, sundhed og trivsel kan øge ROI endnu mere.

Evidens for stort ROI på sundhedstjek
Der er brug for en detaljeret viden som den enkelte medarbejders sundhedstilstand, parathed og motivation for at kunne målrette den videre indsats og skabe de nødvendige gevinster. Og beregninger fra egne projekter har vist signifikante forbedringer når sundhedstjek bliver tilbud årligt gennem flere år. Samme resultat har andre forskere kommet frem til. Det fremgår af en ny stor cost-benefit-analyse, som tre eksperter i sundhedsøkonomi har lavet i samarbejde med Copenhagen Consensus Center under ledelse af Bjørn Lomborg. ROI er beregnet til at være 1:26 (samfundsmæssig gevinst), hvilket gør sundhedstjek til den suverænt mest effektive aktivitet, som virksomheder kan investere i (3).

Hvor får I mest for jeres penge?
Ønsker jeres virksomhed vished for, hvilke sundheds- og trivselsaktiviteter som giver det største afkast, kan vi udarbejde en detaljeret cost-benefit analyse.

Kontakt os for yderligere information

MOTIONSCENTRE

Vidste du, at vi driver professionelle motionscentre i hele Danmark?

Call Now ButtonRing til os