Analysemedarbejder til vores arbejdsmiljøafdeling

Vi har travlt og søger en ny analysemedarbejder til vores afdeling for arbejdsmiljø og trivsel pr 1. april evt. 1. maj 2021. I første omgang er der tale om en tidsbegrænset projektstilling på fuld tid i 12 mdr. evt. med mulighed for forlængelse.

Du indgår i et team sammen med to erfarne projektledere og to stud. medhjælper, som står for tilrettelæggelsen og afviklingen af analyseprojekter – herunder arbejdsmiljøvurderinger (APV), trivselsundersøgelser m.m. Du vil primært få ansvar for gennemførelsen af denne type opgaver for virksomheder i hele Danmark.

Dine kerneopgaver vil fordele sig på følgende tre områder:

  • Projektledelse

Mødes med kunder og aftale spørgeskemaers indhold

Oprette og udsende skemaer online, kan være på flere sprog, men hovedsagelig dansk, engelsk eller

Behandle og kvalitetssikre data

Skrive rapporter og anbefalinger, kan være både dansk og engelsk

  • Formidling

Præsentere resultater for kunder. Normalt præsenteres for 5-10 personer, men præsentationer for større grupper forekommer

Præsentationer kan være på engelsk

  • Ad hoc

Opsøgende salg kan forekomme, telefonisk og ved personligt møde

Løbende udvikling af spørgeskemaer, rapporter og øvrigt arbejde, sikre ajourføring af anbefalinger m.m.

Du er først og fremmest fortrolig med tal, Excel og databehandling og kan lide at fordybe dig heri. Du tænker analytisk og systematisk, men forstår samtidig også, at andre ikke nødvendigvis er lige så trygge ved tal og data som du er. Du trives godt med at arbejde selvstændigt, er serviceminded og villig til at gå langt for at tilfredsstille en kunde og hjælpe dine kolleger. Derudover er det en fordel, men ikke et krav, at have erfaring i skriftlig og mundtlig formidling.

Vi lægger især vægt på følgende kvalifikationer:

  • Fortrolig med tal og dygtig til Excel
  • Flydende i skriftligt og mundtligt engelsk
  • Kan kommunikere tal og betydningen heraf på en meningsfuld måde for personer uden eller med begrænsede forudsætninger herfor
  • kendskab til organisationsudvikling, psykisk arbejdsmiljø og medarbejdertrivsel
  • Relevant videregående uddannelse også nyuddannet.
  • Samarbejdsevner og kan indgå i et socialt kollegialt miljø

Vi tilbyder et spændende og varieret job i en uformel, men professionel atmosfære, med forskelligartede udfordringer samt kontakt til mange forskellige type virksomhedskulturer. Her er plads til udvikling og mulighed for faglig kompetenceudvikling. Du får dedikerede og dygtige kolleger i en flad struktur hvor vi passer godt på hinanden og plads til grin.

Derudover har vi frokostordning, sundhedstjek, fælles onsdagstræning samt flere årlige sociale arrangementer som sommerfest, toughest, vin og madsmagninger mm

Lønnen fastsættes på baggrund af kvalifikationer og erfaringer.

Ansøgning og kontakt

Vil du vide mere kan du kontakte vores analysechef Martin Siig Simonsen på [email protected]

Send en kort ansøgning og CV senest 21 februar 2021. Der bliver afholdt samtaler snarest muligt derefter.