Skip to main content

Mit Gode Liv – sundhedsfremmeprojekt hos Arla

Udgivet af
d. 3. september 2015

Partnerskabsprojektet ”Mit gode liv” har til formål at fremme sundheden blandt kortuddannede mænd i Danmark. Midlerne til projektet kommer fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Partnerskabet ønsker at udvikle og implementere en model for sundhedsfremme for 600 mandlige medarbejdere på fire af Arlas lokationer, der kobler dels viden om KRAM-faktorers indvirkning på sygelighed og dels anerkender behovet for en kontekst-sensibel metode. Projektet løber frem til februar 2017.