Mange tak for din feedback og tid. Baseret på alle besvarelserne i din afdeling vil vi danne en samlet rapport, som er grundlaget for handleplanen og det fortsatte arbejde med jeres arbejdsmiljø. Handleplanen udarbejdes i samarbejde med Lagkagehusets Arbejdsmiljøorganisation, din nærmeste leder og distriktschef. Du vil modtage rapporten og handleplanen på LUNI.

Thank you very much for your feedback and time. Based on all the responses in your department, we will create a report which forms the basis for the action plan and the continued work with your working environment. The action plan is done in collaboration with Lagkagehuset’s Working Environment Organisation, your nearest manager, and district manager. You will receive the report and action plan on LUNI.