Instruktør

Følgende information er vigtig og du har pligt til, som ansat i Health Group, at følge nedenstående. Du bedes holde dig opdateret her, da informationerne opdateres jævnligt.

Procedure ved afsættelse af timer mindre end 30 dage før

Du har selv ansvar for at bytte timer, hvis du er blevet forhindrede i at undervise af anden årsag.
Det betyder, at I selv, indbyrdes må afsætte timerne. Facebook siden samt medarbejderlisten er oprettet til dette formål. Har du ikke modtaget en medarbejderliste kan du bede om en ved at sende en mail til Natasja på [email protected]

Facebook skal ses som en platform, hvor I kan hjælpe hinanden med at afsætte timer, og Health Group kan finde instruktører til nye timer. Det skal derfor ikke ses som et sted, hvor I kan forvente at kommunikere direkte med os.

Ved vagtbytte send derfor en mail med FIT i emnefeltet til [email protected], hvoraf følgende fremgår:

Virksomhed
Hold (navn + tidspunkt)
Afløser

Health Group har forståelse for, at der kan opstå en akut situation, hvor ovenstående ikke er muligt. I disse tilfælde bedes I kontakte vagttelefonen på 42 90 15 14, som kun er åben i tidsrummet kl. 06.00 – 18.00.

Har du sagt ja til en vikartime, er det ligeledes dit eget ansvar at få afsat timen igen, hvis du bliver forhindret.

Procedure for aflysning af timer f.eks. ved sygdom

1. Sygemelding kan ske imellem 06.00-18.00 og skal ske til vagttelefonen. Mellem kl. 08.00-16.00: på vores Health Group hotline på (+45) 7020 1626
2. Skriv timerne på Facebook (typen af hold, virksomhed, dato og tidspunkt).
3. Timer må aldrig egenhændigt aflyses direkte imellem dig og virksomhederne, da vi ofte er forpligtet kontraktuelt til at gennemføre alle timer uanfægtet antal deltagere.

Når du ønsker at give afkald på din(e) time(r)

Såfremt du på sigt ønsker at give afkald på din faste time, bedes dette meddelt med løbende måned plus en måned, så vi har mulighed for at finde en til at overtage timen. Vi bestræber os på at afsætte den hurtigst muligt.

Fremtoning/attitude i virksomhederne

1.  Alle instruktører skal undervise i en Health Group t-shirt. Har du ikke en t-shirt, bedes du komme forbi kontoret på Kongevejen 377, 2840 Holte og hente en.

2.  I repræsenterer Health Group når I er ude og undervise, og det er derfor yderst vigtigt at I respekterer det pågældende firmas regler omkring adgang, kantinebrug, samt at I selvfølgelig altid kommer med en smilende tilgang til både virksomheden og medarbejderne.

3.  De fleste steder er der meget strikse adgangsforhold og ikke muligt at komme ind med mindre disse procedurer bliver overholdt.

4.  Hvis der opstår problemer skal vi derfor bede jer om at skrive til os med det samme på [email protected] så vi kan tage hånd om det, inden virksomheden kontakter os. Husk altid at de fleste konflikter kan undgås med et smil og en forståelse for kundens side.

(OBS! gentagende uhensigtsmæssig opførsel og fremtoning hos virksomhederne, bliver taget meget alvorligt og kan i sidste ende føre til afskedigelse fra Health Group).

Oprydning

Efter hver undervisningstime bedes du sørge for, at medarbejderne rydder op efter dem selv, så lokalet er ryddeligt og klar til næste time. Det er dit ansvar, at holdsalen efterlades i pæn stand.

Hvis kunder vil hyre dig privat

Alle opgaver som formidles gennem din ansættelse for Health Group og 6 mdr. efter din fratræden skal gå gennem Health Group. Du får naturligvis løn efter aftale. Du må således ikke undervise udenfor Health Group regi for en Health Group kunde.

Forbedringsforslag

Forbedringsforslag er ikke bare velkomne, men en forpligtelse. Vi forsøger hele tiden et blive bedre, og jeres gode ideer er afgørende for vores høje kundetilfredshed.

Når du starter i Health Group

Lønkontoret har brug for at du udfylder nedenstående formular hurtigst muligt, da vi ellers ikke kan udbetale løn eller godkende din faktura.

Oplysninger til lønkontoret

Indberetning af løn

TimelønnetSelvstændig (med eget CVR-nummer)


Når du stopper i HG

Udleveret t-shirt samt adgangskort til samarbejdende virksomheder, bedes afleveret på Kongevejen 377, 2840 Holte, inden for 2 uger efter endt samarbejde.

Call Now ButtonRing til os